За курса
Учебна програма
Лекции
Проекти
Форум
Intro Java book

Разработка на Web приложения с Java - курсов проект

Курсовите проекти по “Разработка на Java уеб приложения” имат за цел да развият практически умения за справяне с реални проблеми при създаването на приложения, базирани на Java Web технологиите.

Условия на проектите

 1. E-магазин - v. 1.0
 2. Система за споделяне на препратки - v. 1.0
 3. Web календар - v. 1.0
 4. Wiki система - v. 1.0
 5. Фотоалбум v. 1.0
 6. Система за отчитане на работното време - v. 1.0
 7. Система за управление на контакти - v. 1.0
 8. Автомобилен сервиз - v. 1.0

Краен срок за предаване

Крайният срок за предаване на проектите е 16 януари.

Форма за предаване на проекти

Проектите се предават по електронен път чрез формата за предаване

Одобрени за използване технологии

Свободни сте да използвате каквито поискате библиотеки, платформи и бази данни за вашето уеб приложение, стига то да работи в средата на стандартен Java Web container. Препоръчваме ви да се ограничите до технологиите, преподавани в курса. На защитата ще разполагате със следния софтуер, инсталиран върху виртуална машина с Windows XP:

 • JDK 5.0 + javadocs
 • JDK 6.0 + javadocs
 • Eclipse 3.2.1 + Eclipse Web Tools Platform (WTP)
 • NetBeans 5.5
 • Apache Tomcat 5.5
 • Sun Application Server 9
 • IZArc (архиватор за ZIP, GZ и RAR файлове)
 • PSPad (текстов редактор)
 • MySQL 5.0 + JDBC driver
 • MS Access 2003
 • Struts framework 1.3 (jar files)
 • JSTL 1.1 (jar files)

Ако проектите ви се нуждаят от други бази от данни, библиотеки или помощни средства извън този списък, ще трябва да си ги донесете и инсталирате сами. Всеки студент трябва да може да инсталира и конфигурира проекта си в рамките на 15 минути. Моля опитайте да направите инсталация на друг компютър предварително, за да не забавяте провеждането на изпита.

Забележки

Както се вижда от текстовете на отделните задачи, условията не са зададени стриктно и позволяват различни интерпретации. Предвижда се всички детайли, които не са указани ясно в условията на задачите, да се реализират по преценка на студента, като единственото изискване е да се покрива функционалността, предвидена в текста на задачите. Допуска се при желание на студента, като допълнение да се реализира функционалност, която не е предвидена в условието, стига да не е в противоречие с него. Всички изпратени решения ще се публикуват на сайта на курса. Изпращането на решение на някоя от задачите се счита за неявно съгласие за публикуване. Моля използвайте само лицензно чисти материали (сорс код, документация, мултимедийни файлове и т.н.) в решенията си. Ако все пак имате сериозна причина да не желаете да публикувате решението си, моля изпратете e-mail, който обяснява причината Предвижда се по един проект да работи само един студент, като номерът на проекта, по който всеки работи се определя от преподавателския колектив и не може да се променя по желание на студента.

Относно оценяването

Оценяването на решенията ще се извършва пред комисия в предварително определени дата и час в компютърните зали на ФМИ, където всеки студент трябва да защити разработката си. Всеки проект се оценява с оценка между 0 и 70 точки. Определящ фактор за оценката на решенията е защитата. Тя включва следните стъпки:

 • представяне на решението;
 • обяснение на сорс кода и използваните технологии;
 • отговаряне на въпроси засягащи отделни фрагменти от кода и архитектурата на системата;
 • решаване на проста допълнителна задача, свързана с проекта, на място, в компютърните зали, където се провежда защитата;
 • допълнителни въпроси по проекта.

Защитата има за цел да установи доколко решението на поставената курсова задача е дело на студента, който твърди, че е автор на това решение. Студенти, хванати в явно преписване от свой колега или неразбиращи добре разработката си, ще бъдат оценени с 0 точки.