Лекция „Статистически машинен превод“

Българска асоциация на разработчиците на софтуер съвместно с Института по паралелна обработка на информацията към БАН и Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски“ организират лекция на тема „Статистически машинен превод“. Лекторът Преслав Наков представя свободнодостъпни програми и ресурси и демонстрира комбинирането им в система за превод от български на английски и от английски на български език. Лекцията ще се проведе на 12 януари, 2006 г. в зала 200 на ФМИ.За повече информация посетете страницата на събитието.