Oracle SOA Suite: Интеграция на процеси от следващо поколение – 28 март 2007

Българска асоциация на разработчиците на софтуер 

има удоволствието да ви покани на семинар за софтуерни специалисти на тема

Oracle SOA Suite: Интеграция на процеси от следващо поколение

на 28 март (сряда) от 18.00 ч. в зала 325 на ФМИ на СУ


Лектор – Николай Манчев, Oracle Corporation

SOA (Service Oriented Architecture) е нов подход в изграждането и интеграцията на приложения от висок клас, който в последните няколко години набира все по-голяма популярност. Целта на семинара е да направи кратко въведение и да запознае аудиторията с основните принципи на SOA, както и със средствата, които Oracle предоставя за създаването и управлението на такъв тип архитектура.


По време на семинара ще се запознаете с:

  • възможностите на Oracle JDeveloper за създаване на уеб услуги (Web Services) и тяхното разполагане и управление чрез Oracle Application Server;
  • системата за изграждане на шина за услуги (Enterprise Service Bus) и свързването на различни приложения към нея; създаване на правила за пренос на информация през шината, трансформация, филтриране и наблюдение на преминаващите съобщения;
  • възможностите за оркестрация на цялостни процеси чрез BPEL, тяхното изпълнение, наблюдение и интеграция с други услуги и сервизната шина;
  • системата за защита на процеси и услуги от неоторизиран достъп – WebServices Manager, както и възможностите за наблюдение на интеграционните процеси в реално време чрез система за следене на активността.

Лекторът Николай Манчев е консултант и старши софтуерен инженер в областта на Java EE и приложните сървъри в Oracle Corporation, където отговаря за Oracle Application Server и инструментите за разработка и управление на Oracle. Той има богат практически опит в различни проекти по внедряването на корпоративни системи и клъстерни решения, работещи върху Oracle платформата. Николай е преподавател по съвременни софтуерни технологии, водещ лектор в различни семинари и технологични представяния и почетен член на БАРС.


Изтеглете презентацията от семинара: Oracle-SOA-Suite-Overview-Nikolay-Manchev.pdf.