Microsoft Academic Roadshow – ноември-декември, 2004

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

и

Майкрософт България

имат удоволствието да ви поканят на

Технически лекции

по темите

FABRIQ – архитектура за високопроизводителни разпределени изчисления, базирана на съобщения

и

Разширения на Web услугите (WSE) в .NET

по време на дните на Майкрософт в българските университети,

ноември, 2004

(Софийски университет,

Русенски университет,

Технически университет, Габрово,

Стопанска академия, Свищов)


FABRIQ – архитектура за високопроизводителни разпределени изчисления, базирана на съобщения

В лекцията се представя технологията Microsoft FABRIQ, която илюстрира част от планираната функционалност на продукта Microsoft Indigo. FABRIQ е продукт, представител на т. нар. Message Oriented Middleware, в който залягат концепциите на SOA (Service Oriented Architecture) и изчислителният модел „мрежи от опашки“ (queue networks). В презентацията са представени теоретичните основи на предложената архитектура и конкретни особености на реализацията – съобщения, обработчици на съобщения, поточни линии (pipelines), действия и договори, адресация, хостинг на изчислителните възли и система за сигурност.

Разширения на Web услугите (WSE) в .NET

Разширенията на Web-услугите (Web Services Enhancements) е инициатива на най-големите софтуерни компании в света да стандартизират и унифицират реализирането на така наречената архитектура, ориентирана към услуги (Service Oriented Architecture – SOA).  В лекцията се разглеждат новостите в стандартите WS-* като фокусът е върху начините за защита на преноса на данни при комуникация с Web-услуги. В демонстрацията се илюстрира изграждане на защитено приложение с помощта на .NET Framework и стандартите: WS-Security, WS-SecurityConversation, WS-Policy и WS-Attachments.

Лектори:

Светлин Наков – председател на БАРС, носител на наградата „Джон Атанасов” на президента на България за 2004 г., Великотърновец на годината за 2004 г.

Мартин Кулов – изпълнителен директор във фирма CodeAttest, почетен член на БАРС, член-основател на програмата MCAD и MCSD.NET Early Achiever.


Презентациите

FABRIQ – архитектура за високопроизводителни разпределени изчисления, базирана на съобщения – PowerPoint презентация:

FARBIQ-Presentation-Nakov-short-1.0.ppt (1,05 MB)

Разширения на Web услугите (WSE) в .NET – PowerPoint презентация и сорс-код на демонстрациите:

Web-Service-Enhancements-Kulov.ppt (826 KB)

WSE-Demos.zip (156 KB)