Microsoft Academic Roadshow – април-май, 2005

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

и

Майкрософт България

имат удоволствието да ви поканят на

Технически лекции

по темите

Новости в .NET CLR 2.0

и

Как да преподаваме .NET Framework?

по време на дните на Майкрософт в българските университети,

април-май, 2005

(Софийски университет,

Технически университет, София,

Русенски университет,

Технически университет, Варна,

Варненски свободен университет,

Пловдивски университет,

Бургаски свободен университет)

Новости в .NET CLR 2.0

.NET Framework е среда за  изпълнение на управлявани приложения, разработена от Microsoft като основна част от .NET платформата. .NET Framework се състои от CLR (Common Language Runtime) и FCL (Framework Class Library). CLR се грижи за контролирано изпълнение на MSIL програмен код, който се получава при междинната компилация на C# и VB.NET приложения. В лекцията се обръща внимание на новостите в CLR 2.0, които ще навлязат заедно с .NET Framework 2.0 – интеграция със SQL Server 2005, поддръжка на 64-битови платформи, подобрения в производителността, подобрения при дебъгване, разширения на системата за сигурност, поддръжка на generics (run-time templates), разширения на BCL (Base Class Library) и др.

Как да преподаваме .NET Framework?

Microsoft .NET Framework е среда за  разработка и изпълнение на управлявани .NET приложения, която се налага сред все повече корпорации като водеща платформа за бизнес приложения. .NET Framework поддържа разработка на много езици за програмиране, сред които C#, VB.NET, Object Pascal и J#. Преподаването на .NET Framework по учебните заведения в България е затруднено заради липсата на учебни материали на български език и квалифицирани преподаватели, които да владеят тази сравнително нова материя. В лекцията се представя курсът „Програмиране за .NET Framework“, реализиран по съвместен проект на Microsoft Research, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Българска асоциация на разработчиците на софтуер.

Лектор:

Светлин Наков – председател на БАРС, носител на наградата „Джон Атанасов” на президента на България за 2004 г.

Презентациите

Новости в .NET CLR 2.0 – PowerPoint презентация:

Nakov-What’s-New-in-CLR-2.0.ppt (2,07 MB)

Как да преподаваме .NET Framework? – PowerPoint презентация:

Nakov-Teaching-.NET-Framework.ppt (727 KB)