Best Practices in Software Testing – Sofia – 14 March 2008

www.SQA.bg – Българският форум за качество на софтуера и

имат удоволствието да Ви поканят на семинар

„Добри практики в софтуерното тестване”

14 Март 2008г. (Петък), 17:00 часа, Зала 200

Факултет по Математика и Информатика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

с подкрепата на

И

Програма на мероприятието

17:00 – 17:15

Откриване на семинара

17:15 – 18:00

Static analysis – the algorithmic discovery of properties of a program by inspection of its source text

18:10 – 18:55

Keyword driven testing

19:05 – 19:50

Risk based testing

Static analysis – лектор Слави Славов от Experian

Презентацията ще включва някои теоретични данни за инструментите и способите за статичния анализ и ползата от тяхното използване. Ще бъде представена и демонстрация на използването на такъв инструмент за провеждането на static analysis.

Keyword driven testing – лектор Люба Илиева от Мусала Софт

Keyword-driven testing е техника за автоматизирано тестване, при която се отделят същинските стъпки за изпълнението на теста от програмирането. Така тест стъпките могат да се разработят по-рано и често могат да се поддържат само с минимални промени, дори когато предмета на тестването или нуждите на тестването се променят значително. В лекцията ще бъдат разгледани концепцията на keyword – driven testing; начини за реализация – техники и инструменти; както и ползите от този подход.

Risk based testing – лектор Румен Банов от Quality House

Темата ще засегне въпроси, свързани с приоритизирането на елементите от дадено приложение и откриване на ключовите елементи от системата. Ще отговори на въпроси какво трябва да бъде тествано и кое да бъде тества първо от нашата система.

За лекторите

Слави Славов е QA мениджър Experiangroup (www.experiangroup.com) и зад гърба си има 8 годишен опит като специалист, осигуряващ качество на софтуерните и уеб продукти. Опитът му се гради върху всички аспекти на софтуерното тестване, включително функционалност тестване, performance и automation тестове.

Люба Илиева е QA специалист от Мусала Софт, София (www.musala.com). Тя има дългогодишен опит в софтуерното тестване, както и като участник в редица презентации, семинари и конференции на QA тематика.

Румен Банов е изпълнителен директор на Quality House (www.qualityhouse.biz) и е с дългогодишен опит в провеждането на софтуерни и уеб тестове, осигуряване на качеството и заместник председател за BSQA.