DevReach 2007 – конференция за Майкрософт технологии в България

На 1-2 октомври предстои второто издание на конференцията за технологии на Майкрософт – DevReach 2007. Ще бъдат представени последните тенденции в разработката на приложения със Silverlight и WPF, SQL Studio 2008 и LINQ, Visual Studio 2008, ASP.NET 2.0 както и презентации с практическа насоченост и добри практики. Темите ще бъдат разпределени в 40 паралелни сесии.Ще гостуват световно известни лектори като Todd Anglin, Goksin Bakir, Richard Campbell, Miguel Castro, Dino Esposito, Stephen Forte, Carl Franklin, Hadi Hariri, Chad Z. aka Kudzu, Tim Huckaby, Brian Noyes, Joel Semeniuk, Lino Tadros, John Waters и други.Повече информация можете да намерите на официалния сайт на конференцията: DevReach 2007.