Курс по управление на софтуерни проекти

Национална академия по разработка на софтуер организира практически курс по управление на софтуерни проекти. Курсът е с продължителност 3 дни и ще се проведе в Гранд Хотел „Варна“ в периода 20-23 септември 2007 г.

Учебното съдържание предоставя базови знания и умения за ефективно управление на софтуерни проекти. Разглеждат се основните стъпки от организирането и управлението на всеки софтуерен проект: изграждане на реалистичен план на проекта, планиране на обхвата, планиране на разходите, планиране на ресурсите и времето за разработка, управление на екипа от разработчици, управление на риска, контролиране на изпълнението на проекта и управление на комуникацията и документацията. Включена е и практическа част: работа с инструменти за планиране и управление на проекти, конкретно продуктът Microsoft Project. За повече информация посетете страницата на курса.