БАРС – локална група на Java потребителите

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) беше официално одобрена за членство в програмата JUG на Sun Microsystems и с това беше обявена за локална група на Java потребителите. Java потребителските групи представляват локални организации по целия свят, които обединяват малки и големи групи от индивидуални специалисти, които имат силен интерес към Java технологиите. Java потребителските групи провеждат регулярни формални и неформални сбирки, конференции и семинари, на които събират своите членове с цел обмяна на технологична информация, свързана с Java. Като член на Java обществото БАРС организира семинари за софтуерни инженери, голяма част от които са свързани пряко или непряко с Java технологиите. Членството на БАРС в JUG програмата в никакъв случай не трябва да се тълкува с обвързването на Асоциацията само и единствено с Java технологиите, а като стъпка в посока сътрудничество с повече организации по света. БАРС остава независима технологична организация в подкрепа на всички, които се занимават професионално или имат инетер към разработката на софтуер, независимо от технологиите.