Семинар „Developing Software from Requirements“ – 12 април 2007

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) съвместно с ФМИ на СУ организират семинар за софтуерни специалисти на тема „Developing Software from Requirements; Why Methodology Doesn’t Matter“ на 12 април от 18:00 часа в зала 229 на ФМИ на СУ. Лекторът Брент Хейнс, водещ софтуерен архитект във фирма Tumbleweed, ще сподели своя опит в дефинирането на изискванията и избора на софтуерни методологии при разработка на големи проекти.
За повече информация посетете страницата на семинара.