Семинар „Тестване за прозиводителност“ на 15 февруари 2007

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) и Българска асоциация за качество на софтуера (BSQA) организират семинар за софтуерни специалисти на тема „Тестване за производителност“ на 15 февруари 2007 г. от 17:00 часа в зала 200 на ФМИ, СУ. Целта на семинара е да запознае аудиторията с основните принципи в осигуряване качеството на софтуерните продукти и по специално тестване на тяхната производителност. Без значение какви продукти разработвате – уеб сайт, десктоп приложение, клиент/сървър система или софтуер за мобилни устройства, Вие ще се сблъскате с нуждата на Вашите клиенти от по-високо бързодействие. Елате на семинара и научете как да до осигурите.За повече информация прочетете официалната показа за събитието.