Семинар „Софтуерни хранилища с управление на версиите и сорс кода“

Българска асоциация на разработчиците на софтуер организира семинар за софтуерни специалисти на тема „Софтуерни хранилища с управление на версиите и сорс кода“ на 2 ноември 2006 г. от 17:00 часа в зала 325 на ФМИ на СУ, София. Целта на семинара е да запознае аудиторията с принципите за ефективно управление на промените при разработка на софтуер. Представят се различни подходи за управление на версиите: Lock-Modify-Unlock и Copy-Modify-Merge. Демонстрира се работата с хранилищата за сорс код CVS, Subversion, Microsoft Visual Source Safe и Perforce и тънкости при тяхното използване. Посетете официалната старница на семинара за повече информация.