Курс „Разработка на Java уеб приложения“

Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) съвместно с Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) организират курс по разработка на уеб приложения с Java технологиите във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски“ през зимния семестър на учебната 2006/2007 г.

Курсът „Разработка на Java уеб приложения” запознава студентите с принципите за разработка на уеб приложения върху Java Enterprise Edition (Java EE) платформата. Учебният материал започва с кратко въведение в уеб стандар­тите (HTTP, HTML, CSS, JavaScript) и въведение в Java технологиите за изграждане на динамично съдър­жание (Servlets / JSP и сървър Tomcat). Следват някои по-сложни техноло­гии: custom tags, EL, JSTL. Разглеждат се в дълбочина няколко подхода за изграждане на сложни уеб приложения: Struts и JavaServer Faces (JSF). Накрая се обръща се внимание и на технологията AJAX и подходите за нейното внедряване в Java уеб приложенията.

Посетете уеб сайта на курса за повече информация: http://academy.devbg.org/javaweb.