Курс „Програмиране за .NET Framework 2.0“

Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) съвместно с Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) организират курс по програмиране за .NET Framework 2.0 във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски“ през зимния семестър на учебната 2006/2007 г.

Целта на курса „Програмиране за .NET Framework 2.0” е да запознае студентите с принципите за разработка на приложения за Microsoft .NET Framework 2.0. Най-важните теми, които ще бъдат разгледани, са: архитектура на .NET Framework, управлявана среда за изпълнение на код (CLR), езикът C#, обща система от типове (CTS), .NET асемблита, основна библиотека от класове (Framework Class Library), Remoting, Web-услуги, достъп до данни с ADO.NET, работа с XML, създаване на графичен потребителски интерфейс с Windows Forms и Web-базирани приложения с ASP.NET. Ще бъде обърнато внимание и на някои по-сложни концепции като отражение на типовете, многонишково програмиране, синхронизация и взаимодействие с неуправляван код. На най-добре представи­лите се студенти ще бъде предложена работа като .NET разработчици.

Посетете уеб сайта на курса за повече информация: http://academy.devbg.org/dotnet.