Семинар „Software Test Automation“

На 17 юни, 2006 г. Българска асоциация по качество на софтуера (BSQA) в партньорство с Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) организират технически семинар за специалисти по софтуерно качество на тема „Автоматизация на тестването на софтуера“. Прочетете повече от страницата на семинара.