Семинар за подготовка за сертификация по Java 5.0. Семинар Data Warehousing

Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е съорганизатор на семинар за подготовка за сертификация по Java 2 SE 5.0. Семинарът е с продължителност 4 дни (9-12 февруари, 2006 г.) и обхваща учебния материал от всички по-важни теми, необходими за успешно полагане на изпита „Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0“ (CX-310-055).Паралелно със семинара за Java 5.0 ще се проведе и семинар на тема „Data Warehouse решения – проектиране и разработка“. Семинарът запознава с проблематиката при проектиране и разработка на Data Warehouse решения и демонстрира конкретни такива системи, изградени с помощта на Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Прочетете повече за семинара от официалната покана за участие.