Книга „Програмиране за .NET Framework“

Излезе официално първи том на книгата „Програмиране за .NET Framework“, разработена по проект на БАРС под ръководството на Светлин Наков. Книгата обхваща всички по-важни технологии, свързани с програмирането за .NET с езика C# и набляга върху най-важните от тях – ADO.NET, ASP.NET, Windows Forms и XML уеб услуги. Изданието се разпространява свободно в електронен вариант. За повече информация посетете сайта на книгата.