Програмни техники за работа с бази от данни – семинар

БАРС организира технически семинар за софтуерни разработчици на тема „Програмни техники за работа с бази от данни“ на 26 юли от 17 часа в зала 210 на Химически факултет. На семинара ще бъдат представени някои програмни техники, технологии и утвърдени практики при реализацията на приложения с бази от данни. За повече информация посетете страницата на семинара.