Годишен технически семинар на ЛИО, ISECA и БАРС

Българска асоциация на разработчицитие на софтуер, съвместно в Асоциация за информационна сигурност и Лаборатория за информационно обслужване към ФМИ за СУ имат удоволствието да ви поканят на годишен технически семинар. Семинарът е предназначен за разработчици, софтуерни специалисти и системни администратори и има за цел да запознае аудиторията с разнообразни теми, свързани с разработката на софтуер и информационната сигурност: Zope Application Server, въможности на SSH, новости в JDK 1.5 и разработка на server-side решения с Perl. Повече информация за семинара, пълната програма и анотацията на лекциите можете да намерите на сраницата на семинара.