Българската асоциация на разработчиците на софтуер стартира своята дейност днес

Тя беше учредена от група софтуерни специалисти, силно амбицирани да изградят българска общност на професионалистите, които се занимават с разработка на софтуер. Асоциацията ще организира семинари по различни софтуерни технологии, ще работи за създаване на условия за обмяна на опит между разработцичите и ще подпомага обучението на софтуерните специалисти чрез специализирани курсове.