Тестване за производителност – 15 февруари 2007

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

и  Българска асоциация за качество на софтуера

 имат удоволствието да ви поканят на

Семинар за софтуерни специалисти

на тема

Тестване за производителност

/Performance testing/

на 15 февруари (четвъртък) от 17.00 ч. в зала 200

на ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”

Целта на семинара е да запознае аудиторията с основните принципи в осигуряване качеството на софтуерните продукти и по специално тестване на тяхната производителност. Без значение какви продукти разработвате – уеб сайт, десктоп приложение, клиент/сървер система или софтуер за мобилни услуги Вие ще се сблъскате с нуждата на Вашите клиенти от по-високо бързодействие. Как да го осигурим?

По време на семинара ще Ви запознаем с техники, методи и помощни средства които ще Ви помогнат при решаването на проблемите в практиката. Ще Ви дадем насоки как систематично да тествате и анализирате резултатите и как да запазите на постигнатите високи нива на производителност в следващите фази на развитие на продукта който разработвате.

Ще бъдат демонстрирани средствата за тестване на производителността с Java и .NET среди за тестване. За специализиращите в Java ще бъде представен продукта с отворен код JMeter на Apache, а специализиращите в .NET ще имат удоволствието да се запознаят средствата и възможностите на продукта Visual Studio Team Suite на Microsoft.

Програма на семинара

1700-1740

Как да осигурим качеството на софтуера, който ние пишем? (Основни принципи)

Георги Русев,

Sciant

[PDF] Изтеглете презентацията

1745-1845

Тестване за производителност и планиране на капацитета

Слави Славов,

Tumbleweed

[PDF] Изтеглете презентацията

1845-1900

Почивка

1900-2000

Автоматизиране на тестването за производителност с JMeter

Люба Илиева,

Мусала Софт

[PDF] Изтеглете презентацията

2000-2100

Автоматизиране на тестването за производителност в уеб системи с Visual Studio Team Suite

Мартин Кулов,

Национална академия по разработка на софтуер

[PPT] Изтеглете презентацията


Как да осигурим качеството на софтуера, който ние пишем? (Основни принципи)

Какво е качествен софтуер? Кога да започнем да тестваме продукта който разработваме? Как да го тестваме? Кога да спрем да тестваме и да го пуснем на пазара? Презентацията ще Ви даде добри насоки как да си отговорите на тези въпроси когато се наложи и ще Ви насочи към източници на допълнителна информация, която да Ви помогне да вземете правилните решения.

Лекторът Георги Русев е мениджър клиенти в Sciant.


Тестване за производителност и планиране на капацитета

Лекцията ще разгледа какви са основите на тестовете за производителност и техните вариации. Ще бъдат посочени основните фактори влияещи на производителността на една система и как да се измери производителността на различните етапи от разработката на продукта. Ще се обяснят различни подходи за планиране на капацитета с помощта на математически методи.

Лекторът Слави Славов е QA Manager в Tumbleweed.


Автоматизиране на тестването за производителност с JMeter

Лекцията ще разгледа как да направим дизайн на тестването и интегриране на средствата за автоматизиране с помощта на JMeter. Ще се разгледа архитектурата на продукта. Ще бъдат обяснени някои често срещани заблуди за тестването за производителност и ще бъде показана демонстрация за тестване на производителност на уеб услуги.

Лекторът Люба Илиева е старши QA инженер в Мусала Софт.


Автоматизиране на тестването за производителност в уеб системи с Visual Studio Team Suite

Visual Studio Team Suite е най-новата версия на Visual Studio, като в него се включват инструменти за функционално и тестване за производителност. Лекцията ще разгледа основните функционалности и ще покаже как може да се автоматизира тестването за производителност на уеб системи.

Лекторът Мартин Кулов е директор направление .NET в Национална академия по разработка на софтуер.

Снимки от семинара

Разгледайте снимките от семинара.