Статистически машинен превод – 12 януари, 2006

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

съвместно с Института по паралелна обработка

на информацията към БАН (проект BIS-21++)

и Факултета по математика и информатика (ФМИ)

на СУ „Св. Климент Охридски“

имат удоволствието да ви поканят на лекцията на

Преслав Наков

от

Калифорнийския университет в Бъркли

на тема

Статистически машинен превод

на 12 януари (четвъртък) от 18:00 ч. в зала 200 на ФМИ

Лектор:

Лекцията има за цел да запознае аудиторията със съвременните постижения в областта на машинния превод. Съдържа кратък исторически преглед и обзор на основните проблеми и подходи, с фокус върху доминиращите днес статистически методи. Ще бъдат представени свободнодостъпни програми и ресурси, и ще се демонстрира комбинирането им в система за превод от български на английски и от английски на български език. Демонстрацията е изградена върху двуезичен корпус, създаден в ИПОИ-БАН по проекта БИС-21++. Накрая ще се разгледа проблемът за автоматичната оценка на качеството на машинния превод по метода Bleu и ще се сравнят различни системи.

Лектор:

Преслав Наков – докторант в Калифорнийския университет в Бъркли, носител на наградата „Джон Атанасов” на президента на България за 2003 г., почетен член на БАРС.


Презентацията:

Изтеглете презентацията (PPT файл, 2.9 MB).Дистанционен к
урс „Статистически машинен превод“:

Официален уеб сайт.Фото албум:

Разгледайте снимките от събитието.