Семинар „Software Test Automation“ – 17 юни 2006

Семинар

„Software Test Automation”

Целта на открития семинар е да се сподели позитивният опит и предизвикателствата от прилагането на системи за автоматизирано тестване във водещи Български фирми, като се отдели специално внимание на реални ситуации при които прилагането автоматизацията е довело до повишаване качеството на софтуера и намаляване времето за неговата разработка.


Организатор
Българска асоциация по качество на софтуера – www.bsqa.org

Дата и час:  17 юни от 13:00 до 18:00

Място:  Best Western City Hotel, Sofia http://www.sofiacityhotel.com/За повече информация и записвания, моля изпратете e-mail на адрес: info [at] bsqa.org.Семинарът се организира с любезното съдействие на фирмите Sciant (www.sciant.com) и MusalaSoft (www.musala.com), в партньорство с Българска асоциация на разработчиците на софтуер (www.devbg.org).Програма

Tumbleweed Communications Corp.

Лектор: Павел Танков 


Тема:
Кои тестове е добре да се автоматизират? Подходящото средство за автоматизация – външно или разработено в компанията.


Анотация:

Защо се нуждаем от автоматизирани тестове?
Кои тестове е добре да се автоматизират?
Понякога автоматизацията е не просто по-ефективна, но може да бъде единствения начин.
Автоматизираните тестове имат краен живот и трябва да се „изплатят“.
Използване на подходящото средство за подходящата цел.
Твърде много автоматизация може да навреди.


Musala
Soft

Лектор: Боян Ватев


Тема
: Автоматизирано тестване с Rational Functional Tester


Анотация
: Лекцията ще представи един от най-новите и мощни продукти за автоматизирано тестване на приложения с графичен потребителски интерфейс – IBM Rational Functional Tester. В теоретичната част ще бъдат покрити основните функции на продукта, неговата архитектура и цикълът по създаване на автоматизирани тестови сценарии. Лекторът ще обърне внимание и на детайли като ниво на използване на програмен код, файлова организация на тестовите сценарии и съпоставка на различните възможности за работа с елементи от потребителския интерфейс. Лекцията ще завърши с демонстрационна част, в която на живо ще се представи стъпка по стъпка създаването и изпълнението на автоматизиран тестов сценарий върху реално уеб приложение.


ПАУЗА – 16:10 – 16:40


Rila Solutions


Лектор:
Димитър Димитров, Лъчезар Рибаров, Ива Кръстева


Тема
: Подходи за организиране на тестването в зависимост от спецификата на проекта


Анотация
: Представянето е организирано в 3 независими case studies, които в унифициран формат разглеждат целите и предизвикателствата, поставени пред тима по осигуряване на качеството, и проблемите, които се разрешават с внедряване на автоматизирано тестване. Анализирани са проблеми в различни области на тестовия процес: тестване при приемане на системата и внедряване, функционални тестове и регресионно тестване. В изложенията не се прави подробен обзор на използваните инструменти, а се набляга на приложението им за разрешаване на специфични задачи и адекватно адресиране на възникнали проблеми. В заключение са обобщени резултатите и изводите от взетите решения. Продуктите за автоматизирано тестване, които са използвани в проектите, са Rational Robot, Rational Functional Tester и SOA Test на фирмата Parasoft.


Tello


Лектор: Мирослав Сарайдаров


Тема
: Автоматизирано тестване на клиент-сървър технологии


Анотация
: Презентацията се фокусира върху основните стъпки в цикъла на разработка на автоматизирани тестове за клиент-сървър технология – планиране, разработка, изпълнение и анализ на резултатите от автоматизираните тестове. Като пример ще бъде демонстриран автоматичен тест на система за комуникация „Джабер клиент-сървър”


Спонсори на семинара:

Партньори: