Семинар „Разработка на динамични уеб приложения с AJAX“ – 30 юни 2006

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

и

организаторите на конференцията „WebTech 2006“

имат удоволствието да ви поканят на

Семинар за уеб разработчици

на тема

Разработка на динамични уеб приложения с AJAX

на 30 юни (петък) от 14.00 ч. в хотел Родина, София


Програма на семинара

14:00 – 14:40

Технологията AJAX – основни принципи

Цветелин Андреев, Национална академия по разработка на софтуер (НАРС)

  Презентация (1,19 МB)

14:40 – 15:10

JavaServer Faces и AJAX

Цветелин Андреев, Национална академия по разработка на софтуер (НАРС)

  Презентация (1,19 МB)

  Демонстрации (99 KB)

15:10 – 15:20

Почивка

15:20 – 15:50

Използване на AjaxТags в Java-базирани уеб приложения

Ангел Груев, Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС)

  Презентация (930 KB)

  Демонстрации (1,59 MB)

15:50 – 16:30

Преглед на възможностите на Microsoft „Atlas” (AJAX framework)

Мартин Кулов, Национална академия по разработка на софтуер (НАРС)   Презентация (586 KB)

  Демонстрации (480 KB)

16:30 – 16:40 Почивка
16:40 – 17:20 Изграждане на уеб компоненти – Gadgets Деян Варчев и Стефан Добрев, Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) Презентация (4,58 MB)

Демонстрации (6 KB)

17:20 – 18:10 Горещи технологии за отдалечено изпълнение на код в уеб среда: SOAP, (X)ML-RPC и AJAX Георги Пенков и Марин Маринов, Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) Презентация (646 KB)


Технологията AJAX – основни принципи

В съвременното уеб програмиране технологията AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) е изключително популярна защото позволява динамично обновяване на част от страницата на приложението без цялостното й презареждане. В лекцията ще бъде представен подходът на AJAX за изграждане на динамични и интерактивни уеб приложения. Ще бъдат разгледани в детайли основните понятия свързани с тази технология, придружени от демонстрация. Ще бъдат засегнати проблемите със сигурността при ползването на AJAX както и преимуществата и недостатъците, които този подход носи със себе си. Ще бъде представена и библиотеката Dojo, позволяваща лесно използване на AJAX в различните уеб браузъри.

Лектор: Цветелин Андреев, Национална академия по разработка на софтуер

Цветелин Андреев е сертифициран Java разработчик по програмите на Sun. В момента е инструктор в курса „Core Java Developer“ към Национална академия по разработка на софтуер. Цветелин е член на Българска асоциация по разработка на софтуер и е участвал в редица нейни проекти. Той е един от авторите на книгата „Програмиране за .NET Framework„. Личният сайт на Цветелин е достъпен от адрес: www.flowerlin.net.JavaServer Faces и AJAX

JavaServer Faces (JSF) е технология за изграждане на динамични уеб приложения с Java, базирана на широкото използване на компоненти. AJAX е технология, която позволява динамично обновяване на част от страницата на уеб приложението без цялостното й презареждане. В лекцията ще бъдат представени няколко начина за разширяване на съществуващо JSF приложение с AJAX. Ще бъде представен и начин за постояване на потребителски компоненти с AJAX функционалност. Ще бъдат сравнени представените подходи и показани техните преимущества и недостатъци. Ще бъде направен кратък преглед на съществуващи библиотеки с JSF компоненти, поддържащи AJAX.

Лектор: Цветелин Андреев, Национална академия по разработка на софтуерИзползване на AjaxТags в Java-базирани уеб приложения

Целта на лекцията е да покаже как бързо и лесно може да се внедри AJAX технологията в Java-базирани уеб приложения. Ще бъде направена демонстрация как с малко усилия и допълнителни знания, използвайки библиотеката AjaxTags, може да се подобри значително интерактивността и динамиката на уеб приложенията. Лекцията ще помогне за изграждане на цялостна представа за принципа на действие на AJAX, както и за неговите възможности.

Лектор: Ангел Груев, Българска асоциация на разработчиците на софтуер

Ангел Груев се занимава основно с разработване и дизайн на Java EE приложения. Той е член на Българската асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) и участва в нейни проекти. Той е един от авторите на книгата „Програмиране за .NET Framework„. Водил е лекции за Java и XML към Национална академия за разработка на софтуер (НАРС).Преглед на възможностите на Microsoft „Atlas” (AJAX framework)

В лекцията ще бъдат разгледани възможностите на Microsoft „Atlas” като среда за изграждане на гъвкави и динамични уеб сайтове с технологията AJAX. Ще бъдат представени възможностите за разширение на съществуващи уеб сайтове от страна на сървър и клиент. Ще бъде направен преглед на някои от новостите на ASP.NET 2.0 и улеснената интеграция с Microsoft „Atlas”. Като част от Web 2.0 тенденцията ще бъде разгледана и възможността за интеграция с външни услуги за изграждане на Mash сайтове.

Лектор: Мартин Кулов, Национална академия по разработка на софтуерМартин Кулов
е сертифициран инструктор и разработчик по програмите MCTCT и MCSD.NET (Charter Member). Мартин е директор направление .NET на Национална академия по разработка на софтуер, където е отговорен за разработка на курсове, обучение и проучване по най-новите технологии на Майкрософт като Visual Studio Team System, Indigo, WSE, ASP.NET, Analysis Services 2005, VSTO, Atlas и др. Мартин е почетен член на Българската асоциация на разработчиците на софтуер, член на SofiaDev .NET User Group и лектор на редица семинари на Майкрософт. От началото на 2006, Мартин е президент на Международната асоциация на софтуерните архитекти (IASA) за България. Неговият личен дневник може да намерите на адрес: http://www.codeattest.com/blogs/martin/.Изграждане на уеб компоненти – Gadgets

В лекцията ще бъдат представени възможностите за изграждане на уеб компоненти и приложения от следващо поколение чрез технологиите HTML, JavaScript, AJAX, Web Services и други. Като демонстрация ще бъде създаден уеб компонент (Gadget), който илюстрира използването на глобалната мрежа като среда и платформа за изпълнение на приложения. Ще бъдат разгледани т. нар. “live” услуги, който Microsoft предлага и сайтът live.com, като крайъгълен камък за такива технологии. За финал ще бъдат дискутирани перспективите за адаптация на тази нова уеб екосистема.

Лектори: Деян Варчев и Стефан Добрев, Българска асоциация на разработчиците на софтуер

Деян Варчев е старши уеб разработчик във фирма Vizibility, където се занимава с проектиране и разработка на уеб базирани приложения, използващи последните технологии на Microsoft, проучване на новопоявяващи се технологии и планиране на тяхното внедряване в бъдещи проекти. Неговите професионални интереси са свързани тясно с технологиите на Microsoft: .NET платформата, SQL Server, IIS и др.

Стефан Добревев е старши уеб разработчик във фирма Vizibility, където отговаря за голяма част от .NET продуктите, разработвани в компанията, и внедряването на утвърдените практики и методологии за разработка на софтуер в производствения процес. Професионалните му интереси са насочени към уеб технологиите, в частност ASP.NET, XML уеб услугите и цялостната разработка на приложения, базирани на .NET Framework. Неговият личен дневник може да намерите на адрес: http://blogs.vizibility.net/sdobrev/.

Деян и Стефан са съавтори на книгата „Програмиране за .NET Framework” Те участват редовно като лектори в организираните от Microsoft „Дни на Майкрософт“ в българските университети.

Горещи технологии за отдалечено изпълнение на код в уеб среда: SOAP, (X)ML-RPC и AJAX

В лекцията ще бъдат някои представени съвременните технологии за отдалечено изпълнение на код в уеб среда: уеб услуги и стандарта за обмяна на съобщения SOAP, технологията (X)ML-RPC и концепцията на AJAX за изграждане на силно интерактивни уеб сайтове.

Лектори: Георги Пенков и Марин Маринов, Българска асоциация на разработчиците на софтуер

Георги Пенков е разработчик на свободна практика с дългогодишен опит като софтуерен инженер, архитект и консултант. Той е специалист по изработката на системи, обслужващи голямо натоварване, оптимизирани потребителски интерфейси, участник и в проекти с VoIP насоченост. Георги е автор е на над сто технически материали и анализи и е хоноруван преподавател в курса „Практическо програмиране с Perl“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Марин Маринов е софтуерен инженер и консултант с дългогодишен опит. Неговите интереси са в областта на решенията, базирани на Perl, Oracle и Linux. Марин е лектор в множество технически семинари и конференции и един от преподавателите в курса „Практическо програмиране с Perl“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.


Регистрация за семинара

Противно на утвърдената традиция този семинар не е свободен, защото е част от конференцията WebTech 2006. Всички, желаещи да го посетят, трябва да се регистрират за WebTech 2006.