Разработка на приложения с бази от данни – семинар – 26 юли, 2005

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

има удоволствието да ви покани на

Семинар за софтуерни специалисти

на тема

Програмни техники за работа с бази от данни

на 26 юли (вторник) от 17.00 ч. в зала 210

на Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Целта на семинара е да представят на аудиторията някои програмни техники и утвърдени практики при реализацията на приложения с бази от данни. Обръща се внимание не само на практическия аспект, но и на теоретичните концепции при разработка на приложения с бази от данни. Дискутират се утвърдените практики при създаването на лесни за администриране бази от данни с MS Server 2000. Разглеждат се най-популярните алгоритми за търсене в неструктурирана текстова информация. Дискутират се техники и инструменти за анализ на знанията, известни като Business Intelligence и водещите продукти в тази област. Обръща се внимание на конкурентността при достъп до данни, работата с транзакции и нивата на изолация, като се дават конкретни примери със сървърите за бази данни на Oracle.

Програма на семинара

1700-1745

Добри практики за създаването на лесни за администриране бази от данни

Кръстьо Костов,

Мобилтел

PowerPoint презентация (684 KB)

1745-1800

почивка

1800-1845

Алгоритми за търсене в естествен език

Васил Момчев,

Онтотекст

PowerPoint презентация (668 KB)

1845-1900

почивка

1900-1945

Въведение в Business Intelligence (BI)

Георги Мечкаров,

EyeBill Interactive Solutions

PowerPoint презентация (517 KB)

1945-2000

почивка

2000-2045

Транзакционен модел за достъп и нива на изолация в Oracle 9i и 10g

Евгения Коцева,

Верео Текнолоджис

PowerPoint презентация (860 KB)

2045-2200

На бира в пицария „Торонто”

Добри практики за създаването на лесни за администриране бази от данни

Администрирането на големи системи е тежка и времеотнемаща задача. Поради това доброто проектиране и дизайн на системите често се оказват ключови за доброто им функциониране. В тази лекция ще бъдат представени типичните задачи, свързани с администрирането на бази от данни. Ще бъде дискутирано как програмистите могат да помогнат за постигане на „zero administration“ в MS SQL 2000.

Лекторът Кръстьо Костов е администратор на MS SQL Server в Мобилтел.

Алгоритми за търсене в естествен език

С нарастването обема на неструктурираната текстова информация се налага доброто разбиране и планиране на алгоритмите за търсене в такива данни. Лекцията запознава в примери със структурата на тези алгоритми, методите за оптимизирането им и тяхната интеграция с бази данни. Ще бъдат разгледани предимствата и недоста­тъците на интеграцията на алгоритми за търсене в естествен език с MySql, Oracle и MS SQL Server.

Лектор: Васил Момчев, Онтотекст.

Въведение в Business Intelligence (BI)

В съвременния свят сме свидетели на парадокса, че мениджърите и служителите разполагат с огромни обеми от данни за състоянието на компаниите си, но не могат да ги ползват ефективно. В общия случай мениджърите получават предефинирани статични месечни отчети на хартия, а разработката на нов отчет отнема дни, а понякога и седмици.

Business Intelligence е съвкупност от техники и инструменти, които позволяват на всеки служител да извлече максимална полза от натрупаните в компанията данни. В тази лекция ще се запознаете с ползите от BI, ще бъдат разгледани основните принципи и елементи в едно BI решение и ще бъде направен кратък преглед на водещите производители на BI решения.

Лекторът Георги Мечкаров е Research & Development мениджър в EyeBill Interactive Solutions.

Транзакционен модел за достъп и нива на изолация в Oracle 9i и 10g

Целта на тази лекция е да ви запознае с основните понятия използвани в модела за управление на транзакции в сървърите за бази от данни. Ще бъде разгледан Oracle като типичен пример за релационна база от данни. По-подробно ще бъдат представени типовете нива на изолация на транзакции, контролът на достъпа до данните в конкурентна среда, видовете заключвания на данни и механизмите за следене на транзакциите.

Лекторът Евгения Коцева работи като експерт по бази от данни във Верео Текнолоджис.

Снимки:

Разгледайте снимките от семинара.

Въпроси и коментари:

Споделете вашето мнение за семинара във форума на БАРС.