Разработка на мобилни приложения – 3-4 декември, 2005

Национална академия по разработка на софтуер

съвместно с

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

имат удоволствието да ви поканят на

СЕМИНАР

„Разработка на мобилни приложения“

на 3 и 4 декември 2005 г. в хотел „Двореца“, Велинград

ПРОГРАМА 03.12.2005 г.

09.30  –  10.00

Регистрация на участниците

10.00  –  10.10

Откриване

10.10  –  11.25

„Разработване на мобилни приложения с .NET Compact Framework”

Руслан Трифонов, Омегасофт

Тихомир Игнатов, iFD Engineering

PowerPoint презентация (1,02 MB)

Демонстрации (ZIP файл) (49 KB)

11.25  –  12.10

„Програмиране за производителност с .NET Compact Framework”

Руслан Трифонов, Омегасофт

PowerPoint презентация (414 KB)

Демонстрации (ZIP файл) (58 KB)

12.10  –  13.10

Обяд

13.10  –  13.40

„Oracle Wireless”

Николай Манчев, Oracle България

PowerPoint презентация (434 KB)

13.40  –  15.10

„Тенденции в развитието на мобилните услуги”

Николай Недялков, Асоциация за информационна сигурност

PowerPoint презентация (283 KB)

15.10  –  15.30

„Качественото обучение – възможност за реализация и развитие на бизнеса”

Светлин Наков, Национална академия по разработка на софтуер

PowerPoint презентация (272 KB)

15.30  –  16.45

„Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) – разработване за мобилни телефони”

Пламен Желязов, Eternity Logic

PowerPoint презентация (1,33 MB)

Демонстрации (ZIP файл) (10 KB)

16.45  –  17.30

„Разработване на игри за мобилни телефони с J2ME”

Стоян Христов, Blue Edge България

PowerPoint презентация (684 KB)

Демонстрации (ZIP файл) (109 KB)

17.30  –  17.50

Кафе-пауза

17.50  –  18.50

„OSGi стандарт за разработка на мобилни и вградени приложения”

Павлин Добрев, Просист Лабс

Презентация (PDF файл) (2,66 MB)

18.50  –  19.20

Иновативни GSM-базирани устройства и системи за безжична комуникация

лектор от чужбина, Audiotel

20.00

Официална вечеря

ПРОГРАМА 04.12.2005 г.

9.30 – 10.30

Закуска

12.00

Отпътуване от хотела

 

Разработване на мобилни приложения с .NET Compact Framework

Лекцията ще направи въведение в многообразния свят на мобилните устройства, базирани на Windows Mobile и ще изясни основните принципи и концепции в разработката на .NET приложения за тях. Ще бъдат демонстрирани техники и подходи за решаване на специфични задачи, както и някои нови елементи, свързани с .NET Compact Framework 2.0.

 

Лектори: Руслан Трифонов и Тихомир Игнатов – 75 мин.

 

Руслан Трифонов е сертифициран MCSD.NET разработчик и работи като старши програмист в Омегасофт ООД. Професионалната му дейност е свързана основно с технологии на Майкрософт. Има професионален опит и интерес в разработката на мобилни приложения на базата на .NET Compact Framework.

 

Тихомир Игнатов e ръководител на софтуерни проекти в iFD Engineering GmbH.

Професионалните му интереси са в областта на разработката на софтуер с продукти и технологии на Microsoft. Има богат опит в разработката на приложения за мобилни платформи, базирани на .NET Framework.

 

.NET Compact Framework – програмиране за производителност

В темата ще бъдат разгледани някои ключови параметри за постигане на по-добра производителност на приложения, реализирани с .NET Compact Framework. Ще бъдат дадени конкретни препоръки за управлението на паметта, добри практики при работа с данни и използването на определени програмни елементи за оптимизиране работата на приложенията.

 

Лектор: Руслан Трифонов – 45 мин.

 

Oracle Wireless

Oracle Application Server Wireless е платформата на Oracle за изграждане и внедряване на безжични услуги. Темата има за цел да запознае разработчиците с архитектурата и средствата за разработка на мобилни приложения, както и с представянето на съдържание посредством Oracle Wireless през различни канали на достъп (Internet, гласови услуги, кратки съобщения и др.)

 

Лектор: Николай Манчев – 30 мин.

 

Николай Манчев е консултант и J2EE разработчик в областта на приложните сървъри. В момента работи в Oracle България, където отговаря за Oracle Application Server и инструментите за разработка. Почетен член на БАРС.

 

Тенденции в развитието на мобилните услуги

Презентацията има за цел да ви запознае с текущото състояние на мобилните услуги и тенденциите за развитие на 3G мрежите в световен мащаб и в частност в България. Особено внимание ще се отдели на услугите с добавена стойност и сигурността при мобилните комуникации.

 

Лектор: Николай Недялков – 30 мин.

 

Николай Недялков е президент на Асоциацията за информационна сигурност, която е създадена с цел прилагане на най-добрите практики за осигуряване на информационната сигурност на национално ниво и при извършването на електронен бизнес. Той е автор на статии и лектор на множество конференции и семинари в областта на софтуерните технологии и информационната сигурност. Николай има бакалавърска степен от Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2004 г. е награден от Президента на България Георги Първанов за приноса му към развитието на информационните технологии и информационното общество.

 

Качественото обучение – възможност за реализация и развитие на бизнеса

Лекцията дава информация за обученията на софтуерни специалисти в Национална академия по разработка на софтуер. Представят се целодневните, вечерните и фирмените курсове по практическа разработка на софтуер.

 

Лектор: Светлин Наков – 20 мин.

 

Светлин Наков е директор на Национална академия по разработка на софтуер (НАРС) и председател на Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС). Той има дългогодишен професионален опит като разработчик, консултант и преподавател в областта на Java технологиите, .NET платформата и информаци­онната сигурност. Светлин е автор на няколко книги и няколко десетки публикации, свързани с разработката на софтуер и е носител на наградата „Джон Атанасов“ на Президента на България за 2004 г.

 

Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) – разработване за мобилни телефони

Лекцията ще даде информация за различните видове ‘издания’ на Java, като се спре на Java 2 Micro Edition. Ще бъдат разгледани различните профили и специално внимание ще бъде отделено на профила CLDC/MIDP. В демонстрационната част ще бъде проследено изграждането на малко примерно приложение.

 

Лектор: Пламен Желязов – 75 мин.

 

Пламен Желязов e управител на Eternity Logic. Дейността на фирмата е разработка на приложения за мобилни устройства. Пламен има около 15 години професионален опит, като половината от това време е прекарал в разучаване на Java средата и в частност програмиране за мобилни устройства с Java.

 

Разработване на игри за мобилни телефони с J2ME

Лекцията ще покаже какво трябва да съобразите преди да започнете разработката на игри за мобилни устройства. Ще бъде представено ‘гейм’ API на J2ME – CLDC. За пример ще бъдат разгледани структурата на една игра за мобилен телефон и няколко често използвани техники, използвани при разработката.

 

Лектор: Стоян Христов – 45 мин.

 

Стоян Христов е разработчик на игри за мобилни телефони в Blue Edge България. Интересите му са в областта на J2ME, Symbian, Brew. Стоян е завършил ТУ-София и Технологично училище – Електронни Системи (ТУ-ЕС).

 

OSGi стандарт за разработка на мобилни и вградени приложения

OSGi спецификацията дефинира стандартен компонентен модел за мрежови услуги. Чрез използването на OSGi платформа на вградени устройства се добавя възможността за управление на жизнения цикъл на софтуерните услуги през мрежата. Такива услуги могат да се инсталират, осъвременяват и изтриват без да се нарушава работата на устройството.

Новата версия 4 на OSGi спецификацията, която се публикува в края на тази година, добавя към цифровите домашни и автомобилни платформи, и платформа за мобилни устройства. Очаква се първите телефони, базирани на нея, да се появят през 2006 година.

 

Лектор: Павлин Добрев – 1 час.

 

Павлин Добрев е технически директор в Просист Лабс. Завършил е ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, специализация изкуствен интелект. Павлин има дългогодишен професионален опит в Java, OSGi и embedded технологии и активно участва в разработка на стандарти в Open Services Gateway Initiative и Java Community Process. Павлин има множество научни и технически публикации. Ръководил е една от първите пълни имплементации на J2EE (сега SAP Web Application Server). Бил е асистент на курса „Структури от данни“ в СУ.Изтеглете поканата за семинара

Изтеглете програмата за семинара (MS Word файл, 130 KB)

Изтеглете описание на лекциите (MS Word файл, 80 KB)Снимки от семинара

Разгледайте снимките от семинара.