Основни понятия в QA процеса. Методи и стратегия при провеждането на уеб тестове

www.SQA-Bulgaria.Info – Българският форум за качество на софтуера

има удоволствието да Ви покани на семинар

Основни понятия в QA процеса. Методи и стратегия при провеждането на уеб тестове

23 Ноември (Петък), 12:00 часа

Факултет по Математика и Информатика

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”

със съдействието на

и

Програма на мероприятието

1200-1210

Откриване на семинара

1210-1250

Основни понятия и термини в QA процеса

1255-1335

Методология на структурирано тестване на софтуер и стратегия за тестване на web приложения

1340-1420

Тестване на уеб приложения

 

Основни понятия и термини в QA процеса – лектор Владимир Костадинов от Верео АД

Целта на лекцията е да въведе в същността на софтуерното тестване, основните понятия, модели и видове тестване, основни стандарти и документи, осигуряващи протичане на процеса на софтуерното тестване.

Методология на структурирано тестване на софтуер и стратегия за тестване на web приложения – лектор Васил Табаков от Бианор Сървиз

Лекцията запознава аудиторията с методологията на структурирано тестване на софтуер STEP(Systematic Test and Evaluation Process), удобно средство за всяка компания, която желае ред в процеса на тестване. Ще бъдат разгледани фазите на процеса и детайлно описани компонентите, които го изграждат, с примери от практиката. Ще бъде посочена една примерна стратегия за тестване, описваща задължителни и пожелателни елементи.

Тестване на уеб приложения – лектор Румен Банов от Quality House

Темата ще засегне въпроси при провеждането на тестове на уеб приложения. Ще се обърне внимание на функционалното тестване, performance и security тестове. Въпроси за тестове за ползваемост, съвместимост от гледна точна на клиент и сървър, както и тестване на web-cookies.За лекторите

 

Владимир Костадинов е QA консултант към Верео АД (www.vereo.bg). Опитът му се гради върху провеждането на софтуерни тестове и тестове на уеб приложения, както и осигуряването на софтуерни качество.

Той е част е от администраторския екип на най-големия форум за SQA в страната – www.sqa-bulgaria.info.

Васил Табаков е директор SQA в Bianor Services (www.bianor.com) с дългогодишен опит в софтуерното тестване, процесното осигуряване на качеството на софтуера и управление на outsource тестинг проекти. Съучредител на BSQA.

Румен Банов е изпълнителен директор на Quality House (www.qualityhouse.biz) и е с дългогодишен опит в провеждането на софтуерни и уеб тестове, осигуряване на качеството и заместник председател за BSQA.