Качествен програмен код

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

и

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

имат удоволствието да ви поканят на

Почетна Климентова лекция

на тема

Качествен програмен код

на 26 ноември (петък) от 18.00 ч. в зала 1 на

Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”

Лекцията е част от Климентовите дни на СУ „Св. Климент Охридски”,

с които университетът отбелязва своя празник

Целта на лекцията е да запознае аудиторията с принципите на изграждане на висококачествен програмен код в процеса на разработка на софтуер. Дефинират се най-важните характеристики на качествения програмен код – коректност, леснота за четене и леснота за поддръжка. Обръща се внимание на процеса на софтуерен дизайн и функционална декомпозиция на софтуерните системи на по-малки части преди започване на изграждането на кода. Дефинират се фундаментални понятия като „loose coupling“ и „strong cohesion“ в процеса на изграждане на класове и подпрограми и се обяснява тяхното отношение към качеството на кода. Разглежда се техниката „защитно програмиране“ и нейното значение за качеството на кода. Въвеждат се понятията „обхват на променливите“ и „живот на променливите“ и се обяснява тяхната роля за качеството на кода. Дават се препоръки за правилно именуване на променливите и другите елементи на програмата. Застъпва се и темата „тестване на софтуера“, като специално внимание се обръща на техниката „unit testing“. Разглеждат се фундаментални принципи от процеса на дебъгване. Обяснява се техниката „refactoring“ за подобряване на качеството на съществуващ код. Разглежда се проблема за интеграцията на софтуера като се фокусира върху техниката „incremental integration“. Обяснява се концепцията за „самодокументиращ се код“. Разглеждат се и някой психологически аспекти на програмирането и влиянието им върху качеството на софтуера.

Лектори

Светлин Наков – председател на БАРС

Мартин Кулов – изпълнителен директор, CodeAttest

Георги Иванов – ръководител на проекти, Sciant

Презентацията

Качествен програмен код – PowerPoint презентация:

High-Quality-Code-Nakov-Kulov-Ivanov-v1.0.zip (927 KB)