Качествен програмен код – 21 януари, 2005 – Велико Търново

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

и

Катедра „Алгебра и геометрия”

към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

имат удоволствието да ви поканят на

Семинар за софтуерни специалисти

на тема

Качествен програмен код

на 21 януари (петък) от 10.00 ч. в зала 306

в Трети корпус на ВТУ (до радиотехникума)

Целта на лекцията е да запознае аудиторията с принципите на изграждане на висококачествен програмен код в процеса на разработка на софтуер. Дефинират се най-важните характеристики на качествения програмен код – коректност, леснота за четене и леснота за поддръжка. Обръща се внимание на процеса на софтуерен дизайн и функционална декомпозиция на софтуерните системи на по-малки части преди започване на изграждането на кода. Дефинират се фундаментални понятия като „loose coupling“ и „strong cohesion“ в процеса на изграждане на класове и подпрограми и се обяснява тяхното отношение към качеството на кода. Разглежда се техниката „защитно програмиране“ и нейното значение за качеството на кода. Въвеждат се понятията „обхват на променливите“ и „живот на променливите“ и се обяснява тяхната роля за качеството на кода. Дават се препоръки за правилно именуване на променливите и другите елементи на програмата. Обяснява се техниката „Refactoring“ за подобряване на качеството на съществуващ код. Дискутира се концепцията за „самодокументиращ се код“ като стил на програмиране.

Лектор:

Светлин Наков – председател на БАРС, носител на наградата „Джон Атанасов” на президента на България за 2004 г., Великотърновец на годината за 2004 г.

Презентацията

Качествен програмен код – PowerPoint резентация:

Nakov-High-Quality-Code-Tarnovo.zip (880 KB)