Семинар „Качествен програмен код“ в ТУ-София – 12 април, 2006

Българска асоциация на разработчиците на софтуер

и

Студентски съвет

към ТУ – София

имат удоволствието да ви поканят на

Семинар за софтуерни специалисти

на тема

Качествен програмен код

на 12 април, 2006 г. (сряда) от 17.30 ч.

в зала 1153 на Технически университет, София

Целта на лекцията е да запознае аудиторията с принципите на изграждане на висококачествен програмен код в процеса на разработка на софтуер. Дефинират се най-важните характеристики на качествения програмен код – коректност, леснота за четене и леснота за поддръжка. Обръща се внимание на процеса на софтуерен дизайн и функционална декомпозиция на софтуерните системи на по-малки части преди започване на изграждането на кода. Дефинират се фундаментални понятия като „loose coupling“ и „strong cohesion“ в процеса на изграждане на класове и подпрограми и се обяснява тяхното отношение към качеството на кода. Разглежда се техниката „защитно програмиране“ и нейното значение за качеството на кода. Въвеждат се понятията „обхват на променливите“ и „живот на променливите“ и се обяснява тяхната роля за качеството на кода. Дават се препоръки за правилно именуване на променливите и другите елементи на програмата. Обяснява се техниката „Refactoring“ за подобряване на качеството на съществуващ код. Дискутира се концепцията за „самодокументиращ се код“ като стил на програмиране.

Вход свободен.

Лектор

Светлин Наков – председател на БАРС, носител на наградата „Джон Атанасов” на президента на България за 2004 г, директор на Национална академия по разработка на софтуер.


Покана

Качествен програмен код – официална покана за семинара:

BARS-Seminar-12-Apr-2006-TU-Sofia.doc (48 KB)


Презентацията

Качествен програмен код – PowerPoint презентация:

Nakov-High-Quality-Code-TU-Sofia.ppt (1 MB)