Станете лектор на семинарите на БАРС!

Българска асоциация на разработчиците на софтуер организира технологични семинари на разнообразни теми, свързани с разработката на софтуер. Лектори на семинарите са водещи експерти от софтуерните фирми.

Ако имате желание да споделите своя опит при използването на някоя софтуерна технология и се чувствате добре подготвени в техническо отношение, ако имате презентационни умения и можете да отделите време да изготвите добра презентация с демонстрации, ако имате желание да помогнете на ваши колеги да навлязат по-бързо в технологиите, ви каним да се присъедините към екипа на нашите лектори.

 
Лекторите на БАРС

Сред лекторите в семинарите на БАРС са много водещи специалисти:

 
Как да станем лектор на БАРС?

За да станете лектор на БАРС направете следното:

  • Изберете темата, която искате да представите. Тя трябва да е интересна за широк кръг разработчици. Необходимо е да имате практически опит с представените технологии.
  • Изпратете вашето предложение за лекция до БАРС. Предложението трябва да съдържа описание на темата, която искате да представите и кратко съдържание на обхванатия материал. Не забравяйте да напишете и няколко реда за себе си.
  • Изгответе презентация и демонстрации по темата, която ще представите и ги изпратете за одобрение. Опитни консултанти от БАРС ще ви укажат помощ при оформяне на презентацията ви във вид, подходящ за представяне.