Проекти на БАРС

Въпреки усилията на средните и висшите учебни заведения, образованието по разработка на софтуер и софтуерни технологии в България не е на достатъчно добро ниво за да може да осигури изграждането на софтуерните специалисти, от които се нуждае ИТ бизнесът. Мотивирана от острата нужда от адекватно обучение по софтуерни технологии Българската асоциация на разработчиците на софтуер работи по няколко образователни проекта за подпомагане развитието на младите софтуерни специалисти в България.

Образователни семинари по съвременни софтуерни технологии

БАРС организира и провежда образователни семинари по съвременни софтуерни технологии, които имат за цел да повишат професионалната квалификация на българските софтуерни специалисти и да позволят създаване на среда за обмяна на опит между тях. Темите на семинарите са съобразени с нуждите на софтуерната индустрия и интересите на софтуерните разработчици. Лектори на семинарите са авторитетни специалисти от водещи български и чужди софтуерни фирми.

Национална академия по разработка на софтуер (НАРС)

По инициатива на БАРС беше създадена Национална академия по разработка на софтуер. Целта на академията е да осигури висококвалифицирано обучение по разработка на софтуер за млади хора. Академията няма за цел да замести традиционното висше образование, а да даде възможност на талантливи български ученици и студенти да развият своите умения под ръководството на професионални инструктори с дългогодишен опит. Целта на обучението е да подготви младите хора за професионално програмиране и справяне с реални задачи и да ги направи търсени кадри за софтуерната индустрия. Обучението дава най-необходимите практически умения за разработка на софтуер и на практика превръща обучаемите във високо-ценени професионалисти. При самообучението, което е най-разпространеният начин за придобиване на професионални умения за разработка на софтуер, знанията и уменията се натрупват за период няколко пъти по-дълъг, отколкото при систематично обучение, провеждано от професионалисти. Трупането на практически опит при липсата на начална систематична подготовка често пъти води до тясно специализиране в определена област и неразбиране на важни технологични и методологични аспекти на софтуерното производство. Това бяха мотивите БАРС да създаде Националната академия по разработка на софтуер.


Обучението обхваща чисто практическия аспект на следните области от компютърните науки и технологии:
  • Структури от данни и алгоритми
  • Обектно-ориентиран дизайн и програмиране
  • Проектиране и използване на бази от данни
  • Разработка на Интернет и Web приложения
  • Разработка на Desktop (GUI) приложения
  • Работа с Web услуги и XML
  • Разработка за платформа .NET, J2EE и други
  • Софтуерно инженерство и работа в екип
Проектът успешно успя да отговори на острата липса на висококвалифицирани специалисти в областта на разработката на софтуер, а в по-дългосрочен план подпомагаутвърждаването на България като водеща страна в областта на разработката на софтуер в Европа.

Учебен курс по програмиране с .NET Framework

С подкрепата на Microsoft Research и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ специалисти от БАРС реализираха успешен проект за създаване на изчерпателен университетски курс, учебни материали и учебник по „Програмиране за .NET Framework“. Учебните материали се състоят от около 2000 слайда презентации, 600примера, 200 демонстрации и 350 упражнения, свободно достъпни от сайта на курса „Програмиране за .NET Framework“. Книга „Програмиране за .NET Framework Като продължение на проекта за изготвяне на качествени учебни материали и задълбочен курс по програмиране с .NET технологиите софтуерни експерти от БАРС реализираха успешно проект за създаване на книга по „Програмиране за .NET Framework, която излезе на български език в 2 тома с общ обем около 1800 страници. Книгата се разпространява свободно в Интернет и срещу минимално заплащане на книжната борса.

Курсове по съвременни софтуерни технологии

Специалисти от БАРС организират и провеждат практически курсове за обучение на софтуерни разработчици в българските университети, с което подпомагат професионалното развитие на студентите от ИТ специалностите.

Българска Java потребителска група (BGJUG)

По инициатива на БАРС беше създадена Българската Java потребителска група (BGJUG), която подпомага активно развитието на Java обществото в България и организира технологични семинари, конференции и други прояви за популяризирането на Java технологиите. Групата се събира регулярно всеки месец.

Българска .NET потребителска група (BGNETUG)

БАРС създаде работна група за подкрепа на .NET технологиите и техните почитатели в България – Българска .NET потребителска група (BGNETUG), която организира сбирки, семинари и други събития за популяризиране на .NET технологиите.

IT Boxing

IT Boxing шампионатът е проект на БАРС, който събира привърженици на различни софтуерни технологии и технологични доставчици в отворена дискусия на тема „коя е по-добрата технология“. По време на тези събирания привърженици на двете технологии, които се противопоставят, защитават своята визия за по-добрата технология чрез презентации, дискусии и открит спор, който може да завърши с директен сблъсък с гумени боксови ръкавици.