Полезни връзки

Организации, работещи в области, близки до целите на БАРС:
 

Национална академия по разработка на софтуер http://academy.devbg.org

Софийска група на .NET разработчиците http://www.sofiadev.org

Българска група на потребителите на Oracle http://www.bgoug.org/

Българска асоциация по качество на софтуера (BSQA) http://www.bsqa.org/

MESDA – Association for Maine’s Software, Internet and Information Technology Industry http://www.mesda.com/

Ukrainian Association of Software Developers http://www.uaswd.org.ua/en/

BSDA – Birmingham Software Developer’s Association http://www.bsda.info/