Литература

Българската асоциация на разработчиците на софтуер препоръчва на своите членове и на всички останали софтуерни специалисти следните книги:

Програмиране=++Алгоритми;, Преслав Наков, Панайот Добриков, TopTeam Co., 2004, ISBN 954890506. Книгата за алгоритми, която всеки програмист трябва да притежава.

Въведение в програмирането със C#, Светлин Наков, Веселин Колев и колектив, Faber Publishing, 2011, ISBN 978-954-400-527-6. Книгата за всеки начинаещ в програмирането, която дава солидни основи и базови алгоритмични умения (с езика C#).

Въведение в програмирането с Java, Светлин Наков, Веселин Колев и колектив, Faber Publishing, 2011, ISBN 978-954-400-055-4. Книгата за всеки начинаещ в програмирането, която дава солидни основи и базови алгоритмични умения (с езика Java).

Програмиране за .NET Framework, Светлин Наков и колектив, Faber, 2005, ISBN 9547755056. Изчерпателна книгата за .NET Framework и свързаните с него технологии. Разпространява се свободно.