Курсове

Специалисти от Българската асоциация на разработчиците на софтуер водят следните университетски курсове за обучение на разработчици:
 

Програмиране за .NET Framework 2.0, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2006/2007 г.

Разработка на Java уеб приложения, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2006/2007 г.

Design Patterns in C#, СУ „Св. Климент Охридски”, летен семестър 2005/2006 г.

Статистически машинен превод, СУ „Св. Климент Охридски”, летен семестър 2005/2006 г.

Одит на информационната сигурност, СУ „Св. Климент Охридски”, летен семестър 2005/2006 г.

Разработка на приложения с Java, СУ „Св. Климент Охридски”, летен семестър 2005/2006 г.

Програмиране за .NET Framework, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2005/2006 г.

Практическо програмиране с Perl, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2005/2006 г.

Качествен програмен код, СУ „Св. Климент Охридски”, летен семестър 2004/2005 г.

Разработка на приложения с Java, СУ „Св. Климент Охридски”, летен семестър 2004/2005 г.

Програмиране за .NET Framework, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2004/2005 г.

Интернет програмиране с Java, СУ „Св. Климент Охридски”, летен семестър 2003/2004 г.

Мрежова сигурност II – сигурен програмен код, СУ „Св. Климент Охридски”, летен семестър 2004/2005 г.

Мрежова сигурност I, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2004/2005 г.

Проектиране и анализ на компютърни алгоритми I, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2003/2004 г.

Практическо програмиране с Perl, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2004/2005 г.

Конструиране на качествен програмен код, СУ „Св. Климент Охридски”, зимен семестър 2002/2003 г.

Блог за курсове и уроци по програмиране

 

Ако се нуждаете от обучение или консултации, свързани с разработката на софтуер, свържете се с нас.