Членове

Учредителите на БАРС

 

Светлин Наков

Панайот Добриков

Павлин Добрев

Станислав Овчаров

Васил Поповски

Георги Русев

Владимир Чалков

Светлин Наков е преподавател по съвременни софтуерни технологии в СУ „Св. Климент Охридски“, където води курсове по Компютърни алгоритми, Интернет програмиране с Java, Мрежова сигурност, Програмиране за .NET Framework и Конструиране на качествен програмен код. Светлин има сериозен професионален опит като софтуерен разработчик и консултант. Неговите интереси обхващат Java технологиите, .NET платформата и информационната сигурност. Той е завършил Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ и в момента ръководи образователен проект на Microsoft Research в областта на .NET Framework. Като ученик и студент Светлин е победител в десетки национални състезания по програмиране и е носител на 4 медала от международни олимпиади по информатика. Той има десетки научни и технически публикации, свързани с разработката на софтуер, в български и чуждестранни списания и е автор на книгата „Интернет програмиране с Java„. През 2003 г. той е носител на наградата „Джон Атанасов“ на фондация Еврика. През 2004 г. получава награда „Джон Атанасов“ от президента на България Георги Първанов за приноса му към развитието на информационните технологии и информационното общество.

Панайот Добриков е софтуерен архитект в SAP A.G. (Java Server Technology), Германия и е отговорен за координацията на софтуерните разработки в SAP Labs България. Той е завършил Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност информатика. Панайот е дългогодишен участник (като състезател и ръководител) в ученически и студентски състезания по програмиране и е носител на много престижни награди в страната и чужбина. Той е автор на книгите „Програмиране = ++Алгоритми;“ и „Java Programming with SAP Web Application Server „, както и на десетки научно-технически публикации и статии. През периода 2001-2003 води курсовете „Проектиране и анализ на компютърни алгоритми“ и „Прагматика на обектното програмиране“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Павлин Добрев е технически директор в Просист България. Той е отговорен за цялостната поддръжката на ISO 9001:2000 в Просист, както и за разработката на множество продукти, изследователски и клиентски проекти. Завършил е Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, специализация изкуствен интелект. Павлин има дългогодишен професионален опит в Java, OSGi и embedded технологиите и активно участва в OSGi (Open Services Gateway Initiative), JCP (Java Community Process) и други групи за разработка на технологични стандарти. Павлин има множество научни и технически публикации и участия в престижни международни конференции. Ръководил е една от първите пълни имплементации на J2EE (сега SAP Web Application Server). В периода 1997-1999 година е асистент на курса „Структури от Данни“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Станислав Овчаров е съдружник и ръководител на проекти във фирма Мусала Софт. Той ръководи екипа участващ в разработката на един от най-новите продукти на IBM – IBM Tivoli Directory Integrator. Станислав е завършил Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ и е професионално сертифициран от водещи технологични доставчици като IBM, Sun и Microsoft. Той има дългогодишен професионален опит в Java технологиите и интеграцията на големи корпоративни системи. Станислав е треньор на отбора на Софийския Университет, който се класира и участва във финалите световното междууниверситетско състезание по програмиране (ACM International Collegiate Programming Contest) Хавай 2003. Като ученик Станислав е първенец в Националната Олимпиада по Информатика, 1997 и носител на сребърен медал от Международната Олимпиада по Информатика, Кейптаун, 1997.

Васил Поповски е технически директор във фирма Sciant. Той ръководи няколко екипа които разработват настолни и корпоративни приложения за големи клиенти. Завършил е Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Неговите професионални интереси са в областта на Java, XML, Web услугите и базите данни. Като ученик Васил печели призови отличия в редица национални и международни състезания и е носител на бронзов медал от Международната олимпиада по информатика, Сетубал, 1998 и бронзов медал от Балканиада по информатика, Драма, 1997. Като студент Васил участва в редица национални студентски състезания и в световното междууниверситетско състезание по програмиране (ACM ICPC). През 2001/2002 води курса „Обработване на транзакции“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Георги Русев е мениджър технически контрол във фирма Sciant. Той отговаря за цялостния процес на тестване на настолни, middleware и сървърни приложения за корпоративни клиенти. Георги е завършил Технически университет – София, специалност компютърни системи. Той има значителен опит в областта на организирането, управлението и автоматизацията на дейностите, свързани с осигуряването на качеството на софтуера. Работил е по големи проекти в областта на информационната сигурност, управление на бизнес процеси и среди за специфициране и моделиране на софтуер.

Владимир Чалков е управител на фирма Crossroad. Завършил е информатика във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалните му интереси са основно в областта на решенията базирани на софтуер от Microsoft. Владимир има сериозен опит в работата с Visual Studio.NET, Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server и Microsoft IIS. Ръководил е на проекти за изграждане на големи информационни системи, Интернет сайтове с управление на съдържанието и модули за Microsoft Office. От 2002 година е лектор на множество технически семинари и конференции. Като ученик той е носител на сребърен медал от Международната олимпиада по математика през 1995 година. Владимир е един от основателите на Софийската .NET потребителска група.

 
Почетни членове на БАРС
 

Преслав Наков

Мартин Кулов

Николай Манчев

Калин Наков

Георги Иванов

Георги Пенков

Бранимир Гюров

Николай Недялков

Александър Хаджикръстев

Петър Пенчев

Марин Маринов

Милослав Средков

Ивайло Христов

Преслав Наков е аспирант по изкуствен интелект в Калифорнийския университет в Бъркли, САЩ, Фулбрайтов стипендиант. Неговият професионален опит включва шестгодишна работа като софтуерен разработчик в Комсофт и Рила Солюшънс. Интересите му са в областта на компютърната лингвистика и биоинформатикатa. Преслав получава магистърската си степен по информатика от СУ „Св. Климент Охридски“. Той е асистент в множество курсове във ФМИ, лектор-основател на курсовете „Проектиране и анализ на компютърни алгоритми“ и „Моделиране на данни и проектиране на бази от данни“. Носител е на бронзов медал от Балканиада по информатика, заемал призови места в десетки национални състезания по програмиране като ученик и студент. Преслав е състезател, а по-късно и треньор на отбора на Софийския университет, участник в световното междууниверситетско състезание по програмиране (ACM International Collegiate Programming Contest). Автор е на книгите „Основи на компютърните алгоритми“ и „Програмиране = ++Алгоритми;“. Преслав има десетки научни и научно-популярни публикации в престижни международни и национални издания. Той е първият носител на наградата „Джон Атанасов“ за принос към развитието на информационните технологии и информационното общество, учредена от президента на България Георги Първанов.

Мартин Кулов е изпълнителен директор в КодАтест, където разработва проекти за повишаване на качеството на софтуерните продукти в България чрез автоматизация на производството и внедряване на системи за управление на качеството. Мартин има дългогодишен професионален опит като софтуерен разработчик в различни по големина фирми и проекти. Интересите му са в областта на продуктите и технологиите на Майкрософт, техните приложения и внедряването им за разрешаване на реални проблеми. Мартин е сертифициран от Майкрософт разработчик по програмите MCSD и MCSD.NET (Charter Member). Той е завършил е магистратура във Факултета по комуникационна техника и технологии на Технически университет – София, специализация радио-комуникационна техника.

Николай Манчев е консултант и софтуерен разработчик в областта на J2EE и приложните сървъри. Към момента работи в Oracle и отговаря за Oracle Application Server и инструментите за разработка и управление на Oracle. Участва в семинари и различни проекти по внедряването на корпоративни системи и клъстерни решения, работещи върху Oracle платформата. Николай преподава софтуерни технологии и води курсове по Мрежово програмиране, J2EE, Компресия на данни и Kачествен програмен код в ПУ „Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Той е сертифициран разработчик по програмите на Sun Microsystems и BEA Systems. Завършил е специалност Информатика и е награден с похвална грамота за отличен успех.

Калин Наков е технически ръководител във фирма Tumbleweed, където ръководи поддръжката на продукта SecureTransport. Калин е работил като мениджър във фирма Sciant, където е ръководил разработката на продукта Aonix Ameos – настолна мултиплатформена система за проектиране с UML. Той е създател и автор на интерпретатора на уеб-базирания програмен език Netorque, ориентиран към бързодействие и висока продуктивност при използване. Създател е на портала за проекти SciForge, специализиран в осигуряването на среда за разработка на софтуер с отворен код. Завършил е информатика в „СУ Климент Охридски“. Неговите интереси са в областта на проектирането и разработката на софтуер с висока продуктивност, стабилност, скалируемост и качествено изпълнение.

Георги Иванов е ръководител на проекти във фирма Sciant. Той е част от екип на Pi Research, който е основен доставчик на специализирани решения в областта на софтуера и хардуера на много отбори от Formula 1. Георги е отговорен за обучението на млади кадри в екипа и взема активно участие във всяка фаза от разработването на фирмените проекти. Той е сертифициран от Майкрософт разработчик по програмата MCAD.NET. Завършил е Факултета по математика и информатика, специализация „Разпределени системи и мобилни технологии“. Неговите професионални интереси са свързани с анализ и разработката на разпределени системи и големи корпоративни решения. Професионалният му опит е насочен предимно към технологиите на Microsoft, за които е сертифициран. Като ученик, Георги печели множество призови места на национални математически състезания. През 2002/2003, води курса „Програмиране за платформа .NET“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и е част от екипа, реализирал образователен проект на Microsoft Research в областта на Microsoft .NET Framework. През 2003/2004 е асистент в курса „WAP & WML“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Георги Пенков е човек с разностранни увлечения и занимания. 26-годишен, той вече има зад гърба си сериозен опит с информационните технологии – като софтуерен инженер, уеб аниматор, системен интегратор, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, редактор в списание за компютърни игри и най-вече запален ентусиаст и радетел на отворените технологии. Пенков е известен и като инициатор от един от най-успешните курсове във ФМИ на СУ – Практическо програмиране с Perl и утвърден лектор на конференции и семинари, с три поредни участия на УебТех.

Бранимир Гюров е freelance софтуерен инженер, фокусиран върху разработката на решения върху платформите на Майкрософт. Бранимир се интересува от най-новите и използвани сървъри от фамилията на .NET Enterprise Server-ите на Майкрософт и има широк практически опит с по-голямата част от тях, както и с Visual Studio .NET. Бранимир е сертифициран като MCSD за Visual Studio 6.0 и .NET, MCDBA, MCT и е носител на MVP награда от Майкрософт за Visual C#. От 2002 година той участва активно като лектор на множество събития на Майкрософт България. Измежду тях са и неговите участия на „Дни на Майкрософт“ в последните 3 години. Бранимир е един от основателите на Софийската .NET потребителска група.

Николай Недялков е президент на Асоциация за информационна сигурност, в която разработва проекти за прилагане на най-добрите практики за осигуряване на информационната сигурност на национално ниво и при извършването на електронен бизнес. Николай е професионален разработчик на софтуер, консултант и преподавател с дългогодишен опит. Той е автор на редица статии и публикации и лектор на множество конференции и семинари в областта на софтуерните технологии и информационната сигурност. Преподавателският му опит се простира от асистент по „Структури от данни в програмирането”, „Обектно-ориентирано програмиране със C++” и “Visual C++” до лектор в курсовете „Мрежова сигурност”, “Сигурен програмен код”, „Интернет програмиране с Java”, “Конструиране на качествен програмен код”, „Програмиране за платформа .NET” и „Разработка на приложения с Java”. Интересите на Николай са концентрирани върху техническата и бизнес страната на информационната сигурност, Java и .NET технологиите и моделирането и управлението на бизнес процеси в големи организации. Николай има бакалавърска степен от Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Като ученик е дългогодишен състезател по програмиране, с редица призови отличия. През 2004 г. е награден от Президента на България Георги Първанов за приноса му към развитието на информационните технологии и информационното общество.

Александър Хаджикръстев е софтуерен архитект със сериозен опит в областта на проектирането и разработката на уеб базирани системи и e-commerce приложения. Той е сътрудник и консултант на PC Magazine България. Александър има дългогодишен опит като ръководител на софтуерни проекти във фирми, базирани в България и САЩ. Професионалните му интереси са свързани с проектирането и изграждането на .NET приложения, разработването на експертни системи и софтуер за управление и автоматизация на бизнес процеси.

Петър Пенчев е софтуерен инженер и системен администратор с дългогодишен опит. Неговите интереси са в областта на решенията, базирани на отворен код, операционната система FreeBSD, Perl и информационната сигурност. Петър е лектор в множество технически семинари и конференции и един от преподавателите в курса “ Практическо програмиране с Perl„.

Марин Маринов е софтуерен инженер и консултант с дългогодишен опит. Неговите интереси са в областта на решенията, базирани на Perl, Oracle и Linux. Марин е лектор в множество технически семинари и конференции и един от преподавателите в курса „Практическо програмиране с Perl„.

Милослав Средков е треньор на състезателите по програмиране на СУ „Св. Климент Охридски“ и софтуерен инженер на свободна практика. В същия университет води курсовете „Проектиране и анализ на компютърни алгоритми (част 1 и 2)„, „STL„, „Разработване на приложения с Java„, „Advanced Data Structures“ и други. Работил е в различни софтуерни фирми по разнообразни проекти. Има десетки награди от национални и международни състезания по математика и програмиране, като състезател и треньор. Интересите му са в областта на технологиите с отворен код и Java.

Ивайло Христов е преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където води курсове по “Шаблони за дизайн с C#”, „Програмиране за .NET Framework„, „Качествен програмен код„, „Увод в програмирането“, „Обектно-ориентирано програмиране“ и „Структури от данни в програмирането“. Неговите професионални интереси са в областта на .NЕТ технологиите и Интернет приложенията, с които има професионален опит като разработчик в няколко софтуерни компании. Като ученик е участник в редица национални състезания и конкурси по програмиране и е носител на престижни награди и отличия. През 2001 година Министерството на образованието признава Ивайло за лауреат на Националната олимпиада по информатика. Той участва в екип, реализирал образователен проект на Microsoft Research в областта на .NET Framework. Ивайло е един от авторите на първата българска книга за .NET технологии – “Програмиране за .NET Framework”.

 
Редовни членове на БАРС
член от име месторабота длъжност
11/2004 Александър Божидаров Русев ТУ- София студент
11/2004 Андрей Тошков Барабонков Булгарпрес ООД ръководител на проекти
11/2004 Анна Атанасова Малинова ПУ „П. Хилендарски“ старши асистент, докторант
11/2004 Антон Тодоров АИИ Дейта Процесинг ООД мениджър „Проучвания и консултации“
11/2004 Васил Гергинов Василев Сап Лабс България програмист
11/2004 Васил Любомиров Стефанов софтуерен разработчик
11/2004 Владимир Костадинов Вълев БНБ старши системен програмист
11/2004 Георги Христов Къдрев Power Partner Ltd. софтуерен разработчик
11/2004 Даниел Веселинов Владинов SAP Labs Bulgaria ръководител на екип
11/2004 Димитър Йорданов Бонев Военно ръководство на въздушното движение ръководител полети
11/2004 Димо Колев Димов Сирма AI програмист
11/2004 Игор Иванов Петров БАН програмист – Zope
11/2004 Ирена Владимирова Тошева НПМГ учител по Информатика и ИТ
11/2004 Искрен Светославов Пушкаров студент ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“
11/2004 Кирил Георгиев Ангелов ТУ- София студент/ програмист
11/2004 Лъчезар Милев Добрев Булгарпрес ООД старши програмист
11/2004 Мая Симеонова Михайлова Верео ръководител на проекти
11/2004 Минчо Христов Минчев
11/2004 Михаил Велков Михайлов РамСофт мениджър „Разработка“
11/2004 Михаил Митков Стойнов ГИС-София ЕООД софтуерен разработчик
11/2004 Николай Василев Василев и:ФАО България софтуерен разработчик
11/2004 Стефан Христов Захариев ТУ- София студент
11/2004 Христо Радков Радков Либра АД гл. мениджър, аптечен софтуер
02/2005 Владимир Йорданов Йотов
03/2005 Ивайло Валериев Иванов Интерконсулт България младши разработчик
03/2005 Любомир Янков Попов
03/2005 Руслан Иванов Трифонов Омегасофт старши програмист
03/2005 Цветелин Иванов Андреев Комеро Технолъджис програмист
04/2005 Петър Емилов Чакъров
05/2005 Виктор Сашев Живков InterConsult Bulgaira софтуерен разработчик
07/2005 Иван Деянов Давидов БиСофт ООД, Пловдив програмист
08/2005 Гергана Михайлова Тодорова OBS програмист
08/2005 Тихомир Недялков Недялков Detail IT Ltd. софтуерен разработчик
09/2005 Васил Димитров Бакалов АУБГ студент
09/2005 Тодор Димитров Балабанов НБУ студент
09/2005 Янчо Димитров Димитров Дигитех ООД ръководител проекти
10/2005 Стоян Иванов Христов Blue Edge Bulgaria разработчик на приложения за мобилни устройства
11/2005 Адриан Димитров Желев Танграсофт софтуерен разработчик
11/2005 Албена Илийчева Станкова Sciant техническа поддръжка
11/2005 Ангел Веселинов Груев софтуерен разработчик
11/2005 Данаил Иванов Делчев Gameloft програмист
11/2005 Стефан Тодоров Григоров програмист
11/2005 Христо Владимиров Томов OBS програмист
12/2005 Вергиния Дамянова Георгиева Издателство „Просвета“ редактор по информатика
12/2005 Димитър Стоянов Малинин Митница-Свиленград Началник сектор
12/2005 Стоян Колев Дамов PirinSoft Ltd. / UK софтуерен инженер и консултант
03/2006 Радослав Христов Иванов Медсофт ООД софтуерен разработчик
11/2006 Веселина Иванова Радева iConcertina Creative Ltd. Технически ръководител
11/2006 Владимир Димитров Димитров Стемо ООД, гр София Програмист
11/2006 Димитър Георгиев Димитров СУ “Св. Климент Охридски” – ФМИ студент и хоноруван преподавател
11/2006 Димо Антонов Капнилов БАН приложен програмист
11/2006 Калоян Костадинов Николов InterConsult Bulgaria Ltd. Senior Software Developer
11/2006 Кирил Григоров Калоянов Iconcertina Creative старши програмист
12/2006 Светлин Радославов Ралчев InterConsult Bulgaria Junior .NET Developer
01/2007 Димитър Митков Кунчев 3rdeye Solutions Web developer
01/2007 Ралица Любомирова Стаменкова iConcertina Creative Ltd. Технически директор
03/2007 Александър Дончев Mac Developer Center Application Integrator
03/2007 Александър Людмилов Александров COMPLET IT developer
03/2007 Ангел Сотиров Пиранко БГ ЕООД „шефче“
03/2007 Андерй Ангелов Нонев Seeburger developer
03/2007 Андрей Кирилов Николов
03/2007 Анелия Тенчева Тинчева ИПОИ-БАН Java Developer
03/2007 Антония Панайотова Майданова ML Systems programmer
03/2007 Атанас Христов Петков
03/2007 Борислав Иванов Мапекс АД developer
03/2007 Борислав Кирилов Кирилов ИПОИ-БАН програмист
03/2007 Боян Владимиров Ватев Мусала Софт програмист
03/2007 Бояна Петрова Христова Portellus developer
03/2007 Боянка Атанасова Радева Datamax консултатнт-тестер
03/2007 Валери Петров Дачев Давид Холдинг АД разработчик
03/2007 Васил Велинов Трифонов Portellus developer
03/2007 Васил Георгиев Тонев Омегасофт developer
03/2007 Васил Димов Oracle/Innobase OY software developer
03/2007 Васил Михайлов Стоянов НАРС ООД
03/2007 Витан Радков Минчев OrangeWeb junior developer
03/2007 Георги Пенев БОРА Солюшънс Управител
03/2007 Гергана Венелинова Тодорова
03/2007 Гергана Маркова Банксервиз специалист-приложно програмиране
03/2007 Даниела Димитрова
03/2007 Десислава Стоянова Стоянова СУ студентка
03/2007 Диана Асенова Cnsys Software support
03/2007 Дилян Лазаров Portellus програмист
03/2007 Димитър Димитров разработчик
03/2007 Димитър Сашов Димкин
03/2007 Димка Димитрова Кирацова Верео Тхнолоджис senior developer
03/2007 Донка Атанасова Терзиева SAP Labs QA
03/2007 Доротея Боянова Митова ML Systems developer
03/2007 Евелин Велизаров Велев SAP Labs junior developer
03/2007 Елена Петрова Богословова OBS-BG senior developer
03/2007 Злати Пехливанов Support 24 developer
03/2007 Ива Боянова Калова
03/2007 Ивайло Димиов Димов Gugga
03/2007 Илиян Димитров Мурданлиев НАРС ООД software developer
03/2007 Йоанка Стефанова Сапунджиева АЛС software developer
03/2007 Йордан Александров Кънев Portellus dеveloper
03/2007 Йордан Колев Йовков Acsior LTD Software Developer
03/2007 Камен Томов CYBUILD Manager
03/2007 Каньо Георгиев Динитров BSH developer
03/2007 Кирил Лъчезаров Димитров
03/2007 Климент Горанов ПСА Припей Сървисис
03/2007 Констатнтин Илиев Василев АТИА development manager
03/2007 Лазар Христов Стемо ABAP Developer
03/2007 Лиляна Владимирова Ашикова Melon Technologies програмист
03/2007 Марин Валентинов Георгив Стемо ООД програмист
03/2007 Марио Пешев Insight Technologies
03/2007 Мария Димитрова Ангелова SAP Labs QA
03/2007 Миланчо Пановски студент
03/2007 Мирослав Сотиров Пиранко БГ ЕООД IT Manager
03/2007 Наце Сапунджиев
03/2007 Николай Владев Атанасов Hahnair System разработчик
03/2007 Николай Георгиев Кръстев Нонилион SA
03/2007 Николай Солаков Sys Consulting Ltd. software developer
03/2007 Панайот Томов Томов Митница-Пловдив Главен Експерт
03/2007 Пеньо Иванов SA
03/2007 Пепа Нанкова Атанасова Регионална Митническа Дирекция-Пловдив Главен Експерт
03/2007 Петър Николов Николов Енг Вю (Сирма) junior QA
03/2007 Петър Радев Portellus програмист
03/2007 Петър Стефанов Сигалов Русенски Университет Доцент
03/2007 Петя Вескова Любенова студентка
03/2007 Радослав Владимиров Герганов Prosyst Labs програмист
03/2007 Радостин Стойков Георгиев Prosyst GmbH Software Engineer
03/2007 Светослав Илиев Илиев SAP Labs стажант
03/2007 Светослав Сергеев Петков
03/2007 Сия Симова Melon Technologies програмист
03/2007 Станимир Ангелов Младенов
03/2007 Станислав Златинов Микроинвест разработчик
03/2007 Стефан Боянов Стефанов студент
03/2007 Стефан Проданов Ауто ЗП България ООД програмист
03/2007 Теодор Евелинов Стоев SmartDev .NET Developer
03/2007 Тодор Колев Gugga
03/2007 Цветомир Валериев Тодоров BSH .NET Software Developer
03/2007 Шенол Сафечов Мустафов комп.инж.+МВА
03/2007 Юлиан Кунев Верео Тхнолоджис програмист
03/2007 Янка Тодорова Минчева ИО програмист
04/2007 Десислава Пенева Стемо ООД QA
04/2007 Йордан Налбантов Стемо ООД ръководител проекти
04/2007 Леонид Томов Гелсинов Johnson Controls Electronics lead engineer
04/2007 Яни Валентинов Джуров Devinition LTD програмист
06/2007 Бояна Бориславова Русева SQA Eng
06/2007 Люси Йосифова Icygen Corp. IM Manager
06/2007 Марияна Иванова Комбакова QA
06/2007 Николай Анчев CNsys старши програмист
06/2007 Ростислав Христов ICW.BG UI DEV
06/2007 Стефан Стефанов Минчев Finanalytika Team Leader UI, Integration
11/2007 Лъчезар Цветизаров Георгиев Мусала Софт програмист