Станете член

За да станете член на БАРС е необходимо:

  • Да сте съгласни с целите на БАРС (изтеглете файла BARS-celi-dejnost-chlenstvo-v.1.4)
  • Да прочетете и да се съгласите да спазвате Етичния кодекс на БАРС (изтеглете файла BARS-etichen-kodeks-v1.2)
  • Да попълните и подпишете молбата си за членство (изтеглете образец – файла BARS-standard-membership-request-v1.6)
За съжаление вече възможността за членство в БАРС не налична.