За БАРС

Българската асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е професионална организация на софтуерни инженери (физически лица) и има за цел да подпомогне тяхното професионално развитие.