Българска Java потребителска група (BGJUG)

BGJUG logo Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) е официален член на JUG Program, локален представител на световната Java общност в България. Java потребителските групи представляват локални организации по целия свят, които обединяват малки и големи групи от индивидуални специалисти, които имат силен интерес към Java технологиите. Java потребителските групи провеждат регулярни формални и неформални сбирки, конференции и семинари, на които събират своите членове с цел обмяна на технологична информация, свързана с Java. Като член на Java обществото БАРС организира семинари за софтуерни инженери, голяма част от които са свързани пряко или непряко с Java технологиите. Java потребителската група на БАРС се събира веднъж месечно за семинари и дискусии. Поканите за сбирките на BGJUG се публикуват на сайта на БАРС и се разпращат до всички членове и симпатизанти на БАРС. BGJUG има и още един уеб сайт (http://java-bg.org), на който могат да се намерят интересни дискусии и новини. Презентациите на всички събития на BGJUG се публикуват в раздел „семинари“ на сайта на БАРС. BGJUG поддържа пощенски списък (mailing list), в който се обсъждат идеи за бъдещи семинари. Списъкът е достъпен от адрес: http://groups.google.com/group/bg-jug.